border
English Slovak


Fast Splash Screen licenčné podmienky

Fast Splash Screen JE DISTRIBUOVANÝ "TAK AKO JE". BEZ ZÁRUKY. POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. Supremus.sk NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU DÁT, ŠKODY, STRATU ZISKU A ANI ŽIADNE ĎALŠIE STRATY, KTORÉ BY MOHLI NASTAŤ UŽÍVANÍM ALEBO NESPRÁVNYM UŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU.


Licencia pre komerčné použitie

Musíte si od nás zakúpiť komerčnú licenciu (licenčné číslo), pokiaľ mienite používať Fast Splash Screen vo svojom komerčnom softvéri alebo produkte, ktorý vám zabezpečí určitý profit. Naša komerčná licencia je navrhnutá pre používanie Fast Splash Screenu ako súčasť vášho komerčného produktu.


Licencia pre nekomerčné použitie

Fast Splash Screen je možné používať bezplatne vo vašich nekomerčných produktoch a projektoch, ktoré nie sú určené na tvorbu zisku za nasledovných podmienok:
- vo vašom produkte musí byť uvedené 'Fast Splash Screen made by Supremus.sk' (napríklad v 'infookne', alebo v okne 'O programe', a pod.) spolu s odkazom na stránku 'http://fastsplashscreen.supremus.sk'
- musíte nám zaslať email s krátkym popisom vášho projektu (na adresu - viď sekcia 'Kontakt' na stránke Fast Splash Screenu)

S touto licenciou nesmiete používať Fast Splash Screen v komerčných projektoch ani na žiadne účely, ktorých cieľom je zisk.


Iné

V iných prípadoch nás musíte kontaktovať pre získanie súhlasu na použitie.

Supremus.sk si vyhradzuje všetky práva tu neuvedené.

Copyright (C) 2010 Supremus.sk. Všetky práva vyhradené.
Free
for noncommercial
purposes

Buy
licence for your
commercial project
Only 49.99 EUR
Webdesign (c) 2010 - 2023 Supremus.sk
border