border
English Slovak

Fast Splash Screen je najlepšie riešenie pre vaše Windows Forms aplikácie. Najmä pre .NET aplikácie, ale tiež aj pre aplikácie, ktoré sa pripájajú k databázam, využívajú webové služby a podobne.


Prečo?

Pokiaľ spustenie aplikácie (zobrazenie prvého okna a pod.) trvá dlhšie ako 1-2 sekundy, tak väčšina užívateľov si začne myslieť, že sa nič nedeje a začne opakovane klikať na ikonu.

Užívateľ veľmi často znova a znova kliká na ikonu aplikácie a chce, aby sa už niečo stalo, a pritom si myslí "čo je to za hroznú aplikáciu?!"


Problém štartu .NET frameworku

Predtým než .NET aplikácia vykoná čokoľvek (hoci aj len zobrazí splashscreen), musí sa nahrať do pamäte .NET framework.

Problém je, že .NET framework sa nenahrá a nespustí hneď po zapnutí počítača a ani po jeho reštarte. Predtým než sa spustí .NET aplikácia musia sa nahrať z hard disku do pamäte súbory .NET frameworku, čo predstavuje minimálne 20 Mb dát. V závislosti na rýchlosti počítača a harddisku to može trvať 6-7 sekúnd ale aj oveľa dlhšie!!!

Výsledkom ale je, že čas ktorý uplynie medzi tým ako užívateľ kliknutím na ikonu spustí aplikáciu, a aplikácia dá prvú odozvu, že sa niečo (čokoľvek) deje, može byť až 6-7 sekúnd a dokonca aj viac.


Problém pri štarte .NET aplikácie

Vo všeobecnosti platí, že dobre napísané .NET aplikácie nie sú výrazne pomalšie ako aplikácie postavené na iných technológiach. Výrazný rozdiel je pri spustení aplikácie, najmä pri prvom štarte. .NET aplikácia potrebuje spustiť Common Language Runtime (CLR) a nahrať do pamäte niektoré veľké knižnice ("mscorlib", "System.Windows.Forms.dll" pre Windows Forms aplikácie, "Microsoft.VisualBasic.dll", respektíve niektoré ďalšie DLL súbory). Toto zaberie nejaký čas. Po prvom spustení .NET aplikácie, sú tieto súbory umiestnené v pamäti a tak ďalšie spustenie je už podstatne rýchlejšie.

Toto tiež predĺži čas, ktorý uplynie medzi tým ako užívateľ spustí aplikáciu, a aplikácia dá prvú odozvu, že sa niečo (čokoľvek) deje. Viď. problém štartu .NET frameworku.


Doporučené riešenie - Fast Splash Screen

Fast Splash Screen okamžite zobrazí splash screen pre vašu Windows Forms aplikáciu vytvorenú v programovacích jazykoch C# .NET, VB.NET, Visual Basic 4, 5, 6, ..., pretože je to natívna Win32 aplikácia. Užívateľ vďaka tomu ihneď získa informáciu o tom, že vaša Windows Forms aplikácia bola spustená (Fast Splah Screenom), a že sa nahráva v pozadí.

Toto dramaticky zlepší vnímanie výkonu vašej aplikácie, pretože užívateľ rýchlo uvidí, že sa niečo deje (nahrávanie aplikácie v pozadí). Naviac to dodá dobrý dojem z vášho produktu, najmä užívateľom, ktorí sa stretnú s vašou aplikáciou prvýkrát.


Technické informácie

Minimálna veľkosť
Fast Splash Screen (súbor 'Start.exe') má menej než 190kb.

Podporované operačné systémy
32-bit a 64-bit verzie Windows 11/10/8/7a aj Windows Server.

separatorFree
for noncommercial
purposes

Buy
licence for your
commercial project
Only 49.99€
Tvorba web stránok a Webdizajn (c) 2010 - 2023 Supremus.sk
border