border
English Slovak


Cena


49,99 Eur - toto je konečná cena komerčnej licencie. Nie sme platcom DPH.


Ako kúpiť komerčnú licenciu (licenčné číslo)


Slovensko - firma (podnikateľ - szčo, s.r.o., a.s., ...)
Postup:
- pošlite nám e-mail s vašimi údajmi: meno a adresu sídla; miesto podnikania, prípadne prevádzkarne; IČO (identifikačné číslo); DIČ (daňové identifikačné číslo); IČ DPH (identifikačné číslo pre daň), ak vám bolo pridelené a názov Vášho produktu s ktorým chcete Fast Splash Screen používať a pre ktorý bude udelaná licencia
- bude vám vystavená a zaslaná proforma faktúra so splatnosťou 14 dní
- obratom po zaplatení vám vystavíme a odošleme účtovný doklad a vám pridelené licenčné číslo, ktoré vás bude oprávňovať využívať Fast Splash Screen vo vašom komerčnom produkte. Zaplatením sa rozumie pripísanie poplatku na účet uvedený na proforma faktúre


Slovensko - súkromná osoba (nepodnikateľ)
Postup:
- pošlite nám e-mail s vašimi údajmi: meno a adresu bydliska príjemcu, na ktorého má byť licencia vystavená a názov Vášho produktu s ktorým chcete Fast Splash Screen používať a pre ktorý bude udelaná licencia
- bude vám vystavená a zaslaná proforma faktúra so splatnosťou 14 dní
- obratom po zaplatení vám vystavíme a odošleme účtovný doklad a vám pridelené licenčné číslo, ktoré vás bude oprávňovať využívať Fast Splash Screen vo vašom komerčnom produkte. Zaplatením sa rozumie pripísanie poplatku na účet uvedený na proforma faktúre


Tvorba web stránok a Webdizajn (c) 2010 - 2023 Supremus.sk
border